The 13th Council of CMS elected

Release time:2020-08-13

Organization 2020.01 - 2023.12

President

Gang TIAN


Vice President (Sorted by stroke of Chinese characters)

Xiaoyun WANG, Yuguang SHI, Fuzhou GONG, Wantong LI, Jun LI, Dongmei XIAO, Weiping ZHANG,

Jifeng ZHANG, Aihui ZHOU, Nanhua XI, Yunqing HUANG, Liangang PENG

Secretary - General

Fuzhou GONG

 

Executive Council The Council

 

Deputy Secretary - General

Yifei CHEN

Director of the office

Lei HUANG

Office

Jianli WU,   Jinghui CHEN,   Lifang LI

 

Executive Directors of the Thirteenth Council of CMS

(2020.01-2013.12)

(Sorted by stroke of Chinese characters)

Xiaoyun WANG(F)

Tsinghua University

Jiangong YOU

Nankai University

Gang TIAN

Peking University

Ye TIAN

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Yuguang SHI

Peking University

Gang BAO

Zhejiang University

Fuzhou GONG

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Changhong LV

East China Normal University

Jianya LIU

Shandong University

Tao TANG

Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University

United International College

Wantong LI

Lanzhou University

Qizhai LI

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Jun LI

Fudan University/Shanghai Center for Mathematical Sciences

Huilai LI

Jilin University

Zenghu LI

Beijing Normal University

Dongmei XIAO(F)

Shanghai Jiao Tong University

Boying WU(F)

Harbin Institute of Technology

Wenming ZOU

Tsinghua University

Weiping ZHANG

Nankai University

Jifeng ZHANG

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Bo ZHANG

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Ying ZHANG

Soochow University

Binglong CHEN

Sun Yat-sen University

Meng CHEN

Fudan University

Liping YUAN(F)

Hebei Normal University

Meng FAN

Northeast Normal University

Xiangyu ZHOU

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Aihui ZHOU

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Huijiang ZHAO

Wuhan University

Bin ZHAO

Xi`an Jiaotong University

Jun()HU  

Peking University

Hourong QIN

Nanjing University

Suixiang GAO

University of Chinese Academy of Sciences

Nanhua XI

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Chunlei TANG

Southwest University

Yunqing HUANG

Xiangtan University

Xinan MA

University of Science and Technology of China

Liangang PENG

Sichuan University

Fengchun LEI

Dalian University of Technology

Shaobin TAN

Xiamen University

Yuhong DAI

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science


Directors of the Thirteenth Council of CMS(2020.01-2013.12)

(Sorted by stroke of Chinese characters)

Longyun DING

Nankai University

Huisheng DING

Jiangxi Normal University

Xiaobasangciren

Tibet University

Wanbiao MA

University of Science & Technology Beijing

Shaojuan MA(F)

North Minzu University

Ruyun MA

Northwest Normal University

Xiaoyun WANG(F)

Tsinghua University

Changping WANG

Fujian Normal University

Fengyu WANG

Tianjin University

Zhigang WANG

Hainan University

Jinhuan WANG(F)

Liaoning University

Qingwen WANG

Shanghai University

Jinrong WANG

Guizhou University

Lihong ZHI(F)

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Jiangong YOU

Nankai University

Yaping MAO

Qinghai Normal University

Mingyao AI

Peking University

Lixin TIAN

Nanjing University

Gang TIAN

Peking University

Ye TIAN

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Yuguang SHI

Peking University

Yongqiang FU

Harbin Institute of Technology

Gang BAO

Zhejiang University

Yanquan FENG

Beijing Jiaotong University

Shuxia FENG(F)

Henan University

Xinlong FENG

Xinjiang University

Fuzhou GONG

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Changhong LV

East China Normal University

Wenxing ZHU

Fuzhou University

Shaoyin XIANG

University of Electronic Science and Technology of China

Bujie DUO

Tibet University

Minqian LIU

Nankai University

Zhaoli LIU

Capital Normal University

Xianning LIU

Southwest University

Guanting LIU

Inner Mongolia Normal University

Jianya LIU

Shandong University

Ping LIU(F)

Harbin Normal University

Jusheng MI

Hebei Normal University

Jiangang TANG

YiLi Normal University

Tao TANG

Beijing Normal University-Hong Kong Baptist University

United International College

Xuejun XU

Tongji University

Baogang XU

Nanjing Normal University

Yong XU

Northwestern Polytechnical University

Wantong LI

Lanzhou University

Fang LI

Zhejiang University

Yongsheng LI

South China University of Technology

Gang LI

Yangzhou University

Huiyuan LI

Institute of Software ,Chinese Academy of Science

Hong LI(F)

Inner Mongolia University

Qizhai LI

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Jiankui LI

East China University of Science and Technology

Hailiang LI

Capital Normal University

Jun LI

Fudan University/Shanghai Center for Mathematical Sciences

Huilai LI

Jilin University

Zenghu LI

Beijing Normal University

Xiaozhou YANG

Wuhan Institute of Physics and Mathematics,

Chinese Academy of Sciences

Fengwen YANG

Beijing No.4 High School

Hanchun YANG

Yunnan University

Xiaoping YANG

Nanjing University

Dongmei XIAO(F)

Shanghai Jiao Tong University

Shiliang WU

Xidian University

Boying WU(F)

Harbin Institute of Technology

Cheng HE

National Natural Science Foundation of China

Qiang HE

Shanghai Shibei Junior High School

Zhikun SHE

Beihang University

Wenming ZOU

Tsinghua University

Wenshuai WANG

Ningxia University

Zhijun SHEN

Beijing Institute of Applied Physics and Computational Mathematics

Chunwei SONG

Peking University

Weiping ZHANG

Nankai University

Xu ZHANG

Sichuan University

Jifeng ZHANG

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Bo ZHANG

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Jianwen ZHANG

Taiyuan University of Technology

Xiang ZHANG

Shanghai Jiao Tong University

Ran ZHANG(F)

Jilin University

Ying ZHANG

Soochow University

Binglong CHEN

Sun Yat-sen University

Jiecheng CHEN

Zhejiang Normal University

Baihui CHEN

Sichuan University

Meng CHEN

Fudan University

Qun CHEN

Wuhan University

Zengjing CHEN

Shandong University

Liping YUAN(F)

Hebei Normal University

Yizheng FAN

Anhui University

Meng FAN

Northeast Normal University

Pingbing MING

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Yuan YI(F)

Xi'an Jiaotong University

Ji ZHOW

Sichuan Normal University

Xiangyu ZHOU

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Ruguang ZHOU

Jiangsu Normal University

Aihui ZHOU

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Zhan ZHOU

Guangzhou University

Huansong ZHOU

Wuhan University of Technology

Jun XIAN

Sun Yat-sen University

Dabin ZHENG

Hubei University

Changzheng QU

Ningbo University

Longjiang QU

National University of Defense Technology

Fanwei MENG

Qufu Normal University

Yanzhong ZHAO

Qinghai university

Huijiang ZHAO

Wuhan University

Bin ZHAO

Xi`an Jiaotong University

Zejun HU

Zhengzhou University

Jun()HU  

Peking University

Jun() HU

Beijing Institute of Technology

Xijun HU

Shandong University

Bendong LOU

Shanghai Normal University

Zengjian LOU

Shantou University

Hourong QIN

Nanjing University

Gonglin YUAN

Guangxi University

Guigui LONG

Northwest University

Hongmin SUO

Guizhou Minzu University

Wenbing XU

Affiliated high school of Tsinghua University

Zelin XU

Donghua University

Xiaoping XU

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Weiguo GAO

Fudan University

Suixiang GAO

University of Chinese Academy of Sciences

Yufeng GUO(F)

Beijing Normal University

Jinhai GUO

Institute of History of Natural Science

Chinese Academy of Science

Zhen GUO

Yunnan Normal University

Nanhua XI

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Sanyi TANG

Shanxi Normal University

Chunlei TANG

Southwest University

Xiaojun HUANG

Chongqing University

Yunqing HUANG

Xiangtan University

Wen HUANG

University of Science and Technology of China

Wentao HUANG

Guangxi Normal University

Qiumei HUANG(F)

Beijing University of Technology

Jinde CAO

Southeastern University

Weimin SHENG

Zhejiang University

Huibin CHANG

Tianjin Normal University

Xinan MA

University of Science and Technology of China

Liping LIANG

The High School Affiliated to Renmin University of China

Shaungjie PENG

Central China Normal University

Liangang PENG

Sichuan University

Qiuxian DONG(F)

Nanchang University

Yueping JIANG

Hunan University

Youfa HAN

Liaoning Normal University

Yong JIAO

Central South University

Ziqing XIE(F)

Hunan Normal University

Zhen JIN

Shanxi University

Fengchun LEI

Dalian University of Technology

Bo LIAO

Hainan Normal University

Shaobin TAN

Xiamen University

Bin XIONG

East China Normal University

Wen LI

South China Normal University

Yuhong DAI

Academy of Mathematics and System Sciences ,

Chinese Academy of Science

Ting WEI(F)

Lanzhou University

Prizes

Hua Loo-Keng Prize of Mathematics

Hua Loo-Keng Prize of Mathematics

Professor Hua Loo-Keng is a famous mathematician

Professor Hua Loo-Keng is a famous Chinese mathematician and loves his motherland deeply. He devoted into the scientific career, and made an outstanding contribution to the Chinese mathematical career and talents cultivation for all his life.

Shiing Shen Chern Mathematics Award

Shiing Shen Chern Mathematics Award

Prof Chern is a worldwide math master

As a Chinese American mathematician, a foreign academician of Chinese Academy of Sciences, Professor Shiing Shen Chern is a worldwide math master. He made outstanding contributions to the development of mathematics.

Zhong Jiaqing Mathematics Award

Zhong Jiaqing Mathematics Award

Professor Jiaqing ZHONG

Professor Jiaqing ZHONG was very concerned about the development of the mathematics of the motherland during his lifetime and worked hard for it. He has said that the development of mathematics depends on the active cultivation and selection of outstanding young mathematicians. He sincerely wish to establish a fund in China to reward outstanding young mathematicians.

Scan two-dimensional code, pay attention to mathematics

WeChat

Scan two-dimensional code attention

京ICP备17012431号   京公网安备 110402430128号 copyright by CMS All rights reserved.  Laws and Regulations | OA/ERP系统