Professional Committees

Mathematics Education

Chairman
Gang TIAN
Vice Chairman
Yiming CAO(Executive)、Lianghuo FAN、Yong HE、Xianghe HAN、Jicheng LI、Lixin TIAN、Changping WANG、Dongmei XIAO

Mathematics in Medicine

Chairman
Xiaohua ZHOU、Zhiming MA(Honorary chairman)
Vice Chairman
Qizhai LI、Jianhua GUO、Huazhen LIN、Hongyu WANG、Feng CHEN

Mathematical Logics

Chairman
Longyun DING
Vice Chairman
Liang YU

Computational Mathematics

Chairman
Song JIANG
Vice Chairman
Gang BAO、Jin CHENG、Ruo LI、Tao TANG、Boying WU、Linbo ZHANG

Uniform design

Chairman
Minqian LIU
Vice Chairman
Mingyao AI、 Rongxian YUE、 Ke ZHANG

Mathematical History

Chairman
Zelin XU
Vice Chairman
Shirong GUO、Mingli DENG、Yiming CAO、Dahai ZOU、Hongcheng GAO

Biology Mathematics

Chairman
Lansun CHEN、Jingan CUI
Vice Chairman
Meng FAN、Wentao HUANG、Zhen JIN、Xuezhi LI、Zhigui LIU、Wanbiao MA、Fengmei TAO、Wendi WANG、Yanni XIAO、Xiangdong XIE、Fengqin ZHANG、Qingling ZHANG、Min ZHAO

Combination of Mathematics and Graphic Theory

Chairman
Gennian GE
Vice Chairman
An CHANG、Zhiwei SUN、Jie WANG、Baogang XU

Probability & Statistics

Chairman
Zenghu LI
Vice Chairman
Dayue CHEN、 Jianhua GUO、 Xianping GUO、 Ying Yang

Nonlinear Functional Analysis

Chairman
Song JIANG
Vice Chairman
Yanheng DING、Wantong LI、Yongqing LI、Chengkui ZHONG、Huansong ZHOU、Wenming Zou

Singular perturbation

Chairman
Xiang ZHANG
Vice Chairman
Mingkang NI、 Zengji DU、Aiguo XIAO、Lei HOU、Shaoyun SHI

Computer Mathematics

Chairman
Lihong ZHI
Vice Chairman
Falai CHEN、 Qinghu HOU、 Jinzhao WU、 Bican JIA

Prizes

Hua Loo-Keng Prize of Mathematics

Professor Hua Loo-Keng is a famous mathematician

Professor Hua Loo-Keng is a famous Chinese mathematician and loves his motherland deeply. He devoted into the scientific career, and made an outstanding contribution to the Chinese mathematical career and talents cultivation for all his life.

Shiing Shen Chern Mathematics Award

Prof Chern is a worldwide math master

As a Chinese American mathematician, a foreign academician of Chinese Academy of Sciences, Professor Shiing Shen Chern is a worldwide math master. He made outstanding contributions to the development of mathematics.

Zhong Jiaqing Mathematics Award

Professor Jiaqing ZHONG

Professor Jiaqing ZHONG was very concerned about the development of the mathematics of the motherland during his lifetime and worked hard for it. He has said that the development of mathematics depends on the active cultivation and selection of outstanding young mathematicians. He sincerely wish to establish a fund in China to reward outstanding young mathematicians.

Scan two-dimensional code, pay attention to mathematics

WeChat

Scan two-dimensional code attention

京ICP备17012431号-1   京公网安备 110402430128号 copyright by:中国数学会  Laws and Regulations | OA/ERP系统