Professional Committees

Probability & Statistics

Chairman
Songxi CHEN
Vice Chairman
Xianping GUO、Ying Yang、Zhaojun WANG、Xicheng ZHANG

Computational Mathematics

Chairman
Song JIANG
Vice Chairman
Gang BAO、Linbo ZHANG、Boying WU、Ruo LI、Zhijian YANG、Weiguo GAO、Zhonghua QIAO、Weihua DENG、Liwei XU

Uniform design

Chairman
Hong QIN
Vice Chairman
Mingyao AI、Rongxian YUE、Yu TANG、Yubin TIAN

Mathematical History

Chairman
Xiangyu ZHOU
Vice Chairman
Qin DAI、Qi HAN、Tiean LI、Miao TIAN、Quan TANG

Biology Mathematics

Chairman
Lansun CHEN(Honorary chairman)、Yanni XIAO
Vice Chairman
Meng FAN、Xuezhi LI、Wei LIN、Zhigui LIN、Shengqiang LIU、Xianning LIU、Yuan LOU、Guiquan SUN、Sanyi TANG、Sanling YUAN

Combination of Mathematics and Graphic Theory

Chairman
Baogang XU
Vice Chairman
Lijun JI、Jie MA、Zhiwei SUN、Chuanming ZONG

Computer Mathematics

Chairman
Hongbo LI
Vice Chairman
Jinzhao WU、Bican XIA、Qinghu HOU、Xiaohong JIA

Singular perturbation

Chairman
Xiang ZHANG
Vice Chairman
Mingkang NI、Zengji DU、Shaoyun SHI、Ji LI、Liqun CAO、Jianhe SHEN、Xianfeng CHEN

Nonlinear Functional Analysis

Chairman
Song JIANG
Vice Chairman
Yanheng DING、Wantong LI、Zhaoli LIU、Shuangjie PENG、Huansong ZHOU、Wenming Zou

Mathematical Logic

Chairman
Longyun DING
Vice Chairman
Liang YU

Mathematics in Medicine

Chairman
Zhiming MA(Honorary chairman)、 Xiaohua ZHOU
Vice Chairman
Qizhai LI、Jianhua GUO、Huazhen LIN、Hongyu WANG、Feng CHEN

Mathematics Education

Chairman
Gang TIAN
Vice Chairman
Yiming CAO(Executive)、Lianghuo FAN、Yong HE、Xianghe HAN、Jicheng LI、Lixin TIAN、Changping WANG、Dongmei XIAO

Prizes

Hua Loo-Keng Prize of Mathematics

Professor Hua Loo-Keng is a famous mathematician

Professor Hua Loo-Keng is a famous Chinese mathematician and loves his motherland deeply. He devoted into the scientific career, and made an outstanding contribution to the Chinese mathematical career and talents cultivation for all his life.

Shiing Shen Chern Mathematics Award

Prof Chern is a worldwide math master

As a Chinese American mathematician, a foreign academician of Chinese Academy of Sciences, Professor Shiing Shen Chern is a worldwide math master. He made outstanding contributions to the development of mathematics.

Zhong Jiaqing Mathematics Award

Professor Jiaqing ZHONG

Professor Jiaqing ZHONG was very concerned about the development of the mathematics of the motherland during his lifetime and worked hard for it. He has said that the development of mathematics depends on the active cultivation and selection of outstanding young mathematicians. He sincerely wish to establish a fund in China to reward outstanding young mathematicians.

Scan two-dimensional code, pay attention to mathematics

WeChat

Scan two-dimensional code attention

京ICP备17012431号-1   京公网安备 110402430128号 copyright by:中国数学会  Laws and Regulations | OA/ERP系统