Working Committees

Organization Committee

Chairman
Yuguang SHI
Vice Chairman
Fuzhou GONG,Meng CHEN
Member
Longyun DING,Shaojuan MA,Ruyun MA,Jinrong WANG, Changhong LV,Wenxing ZHU,Shaoyin XIANG,Bujie DUO,Guangting LIU, Ping LIU,Hailiang LI,Qiang HE,Ying ZHANG,Liping YUAN,Meng FAN,Changzheng QU,Yanzhong ZHAO,Bin ZHAO,Zejun HU,Xijun HU, Wen HUANG,Weimin SHENG,Shuangjie PENG,Qiuxian DONG, Yueping JIANG,Zhen JIN,Fengchun LEI,Wen LI

Academic Exchange Committee

Chairman
Nanhua XI
Vice Chairman
Weiping ZHANG,Gang BAO
Member
Ye TIAN, Zhaoli LIU, Quanhua XU, Dongsheng LI, Zhen WU, Ruifeng QIU, Falai CHEN, Baihui CHEN, Genghua FAN, Jun XIAN, Jun HU, Xingwang XU, Meirong ZHANG, Shuangjie PENG

International Exchange Committee

Chairman
Jun LI
Vice Chairman
Tao TANG, Xinan MA
Member
Xiaoming WANG, Lei SHI, Yufeng LU, Xiaobo LIU, Min WU, Ping ZHANG, Lixin ZHANG, Yufeng NIE, Weiguo GAO, Zizhou TANG, Yuhong DAI

Editing and Publication Committee

Chairman
Yunqing HUANG
Vice Chairman
Shaobin TAN, Bin ZHAO
Member
Qingguo LI, Yanfu LI, Fuyi LI, Xiaozhou YANG, Quanshui WU, Ran ZHANG,Shannian LU, Yizheng FAN, Shi JIN, Tiande GUO, Bo LIAO, Guigui LONG

Mathematical Popularization and Dissemination Committee

Chairman
Aihui ZHOU
Vice Chairman
Jianya LIU, Binglong CHEN
Member
Mingyao AI, Guoxing JI, Guiying YAN, Lingguang LI, Hailiang LI, Yifei CHEN, Huansong ZHOU, Jinhai GUO

Mathematical Education Committee

Chairman
Dongmei XIAO
Vice Chairman
Jiangong YOU, Zenghu LI
Member
Guangming WANG, Qingwen WANG, Jinrong WANG, Lixin TIAN, Qin DAI, Changhong LV, Huawei ZHU, Bujie DUO, Qizhai LI, Qiang HE, Chunwei SONG, Jiecheng CHEN, Liping YUAN, Meng FAN, Zhan ZHOU, Xijun HU, Yufeng GUO, Ziqing XIE, Zhen JIN, Fengchun LEI

Mathematical Development Foundation of China

Chairman
Gang TIAN
Vice Chairman
/
Member
Wanyi WANG, Xiaoyun WANG, Yuefei WANG, Wei WEI, Xiangdong YE, Yuguang SHI, Fuzhou GONG, Wantong LI, Jun LI, Dongmei XIAO, Weiping ZHANG, Jifeng ZHANG, Dayue CHEN, Min CHEN, Maokang LUO, Aihui ZHOU, Yaxiang YUAN, Xiaoshan GAO, Junyi GUO, Nanhua XI, Yunqing HUANG , Liangang PENG, Jin CHENG

Western Mathematics Development Committee

Chairman
Wantong LI
Vice Chairman
Suixiang GAO, Chunlei TANG
Member
Shaojuan MA, Fengyu WANG, Xinlong FENG, Shaoyin XIANG, Yongsheng LI, Hong LI, Hanchun YANG, Jianwen ZHANG, Changzheng QU, Fanwei MENG, Yanzhong ZHAO, Jun HU, Bendong LOU, Hongmin SUO, Sanyi TANG, Wentao HUANG

Glossary of Mathematical Terms Committee

Chairman
Jifeng ZHANG
Vice Chairman
Huijiang ZHAO, Hourong QIN
Member
Yaping MAO, Wenxing ZHU, Fang LI, Ruo LI, Wenming ZOU , Xu ZHANG, Bo ZHANG, Ying ZHANG, Longjiang QU, Zhen GUO, Xiaojun HUANG

Female Mathematicians Committee

Chairman
Xiaoyun WANG
Vice Chairman
Boying WU, Shuxia FENG
Member
Meiqin WANG, Lihong ZHI, Yanyan LIU, Chanying LI, Jinyan FAN, Xinyue FAN, Huazhen LIN, Bin MENG, Liping LIANG, Ting WEI

Mathematics Competition Committee

Chairman
Liangang PENG
Vice Chairman
Changping WANG, Zhikun SHE
Member
Longyun DING, Huilai LI, Xiaoping YANG, Min CHEN, Qun CHEN, Zengjing CHEN, Yuan YI, Bin LIU, Zhengan YAO, Wen HUANG, Weimin SHENG, Hongwei LOU

Prizes

Hua Loo-Keng Prize of Mathematics

Professor Hua Loo-Keng is a famous mathematician

Professor Hua Loo-Keng is a famous Chinese mathematician and loves his motherland deeply. He devoted into the scientific career, and made an outstanding contribution to the Chinese mathematical career and talents cultivation for all his life.

Shiing Shen Chern Mathematics Award

Prof Chern is a worldwide math master

As a Chinese American mathematician, a foreign academician of Chinese Academy of Sciences, Professor Shiing Shen Chern is a worldwide math master. He made outstanding contributions to the development of mathematics.

Zhong Jiaqing Mathematics Award

Professor Jiaqing ZHONG

Professor Jiaqing ZHONG was very concerned about the development of the mathematics of the motherland during his lifetime and worked hard for it. He has said that the development of mathematics depends on the active cultivation and selection of outstanding young mathematicians. He sincerely wish to establish a fund in China to reward outstanding young mathematicians.

Scan two-dimensional code, pay attention to mathematics

WeChat

Scan two-dimensional code attention

京ICP备17012431号-1   京公网安备 110402430128号 copyright by:中国数学会  Laws and Regulations | OA/ERP系统